OS Chicago - шаблон joomla Книги
niedziela, 26 lipiec 2015

Prawo cywilne, rodzinne i spadkowe

Na gruncie prawa cywilnego reprezentuję interesy Klientów w zakresie zawierania, rozwiązywania i zmiany stosunków prawnych, dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia w razie zaistnienia przesłanek ustawowych. Nadto podejmujemy w imieniu i na rzecz Klientów działania mające na celu stwierdzenie praw do spadku, odrzucenie spadku i wsparcie we wszelkich formalnościach w tym zakresie. Na rzecz naszych Klientów świadczymy również usługi na gruncie prawa rodzinnego, w tym w sprawach o rozwód, separację, alimenty oraz związanych z ustaleniem kontaktów z dziećmi i praw rodzicielskich. Prawo cywilne reguluje miedzy innymi zasady w zakresie zawierania, rozwiązywania i zmiany stosunków prawnych, a także zasady dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia w razie zaistnienia przesłanek ustawowych. W zakresie tych zagadnień podejmuję na rzecz klientów działania obejmujące: udział w negocjacjach, udzielam porad prawnych, sporządzam i opiniuję umowy. Prowadzę również sprawy sądowe (pisanie pozwów, apelacji, pism procesowych) z zakresu: – wykonywania umów oraz odpowiedzialności za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, – ustalania nieważności lub bezskuteczności zawartych umów, – przejścia własności rzeczy ruchomych i nieruchomości, – windykacji, – odszkodowań z czynów niedozwolonych (w tym za szkodę wyrządzoną przestępstwem), – o zwrot korzyści uzyskanych bez podstawy prawnej, – ochrony dóbr osobistych, – skargi pauliańskiej, – zniesienia współwłasności, Prawo spadkowe i rodzinne W zakresie prawa spadkowego doradzam klientom przy załatwianiu formalności związanych z nabyciem praw do spadku w toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku bądź przed notariuszem celem uzyskania aktu poświadczenia dziedziczenia. Wspomagam klientów przy czynnościach mających na celu odrzucenie spadku obciążonego długami zarówno w imieniu własnym jak i małoletnich dzieci. Reprezentuję klientów w postępowaniu o zachowek, zarówno zobowiązanych do zachowku jak i uprawnionych z tytułu zachowku. W sprawach na gruncie prawa spadkowego reprezentujemy klientów przebywających poza granicami kraju, umożliwiając załatwienia formalności związanych z nabyciem prawa do spadku lub jego odrzuceniem bez konieczności poniesienia znacznych kosztów podróży do kraju, załatwiając wszelkie formalności poprzez kontakt mailowy i za pośrednictwem poczty. W zakresie prawa rodzinnego reprezentuję klientów w sprawach o rozwód i separację, podział majątku po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, alimenty, ustalenie kontaktów z dziećmi, a także w sprawach związanych z władzą rodzicielską - przyznanie władzy rodzicielskiej, ograniczenie, zawieszenie i pozbawienie.
Czytany 3313 razy

Kontakt

Jeśli życzą sobie Państwo uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat zakresu świadczonych przeze mnie usług prawnych, zapraszam do kontaktu. Oferuję wygodny formularz kontaktowy ale możliwy jest również kontakt telefoniczny oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  • 600 068 458
  • ul. Obrońców Pokoju 2a/113, Lublin
  • kancelaria@kamilaczerniak.pl