OS Chicago - шаблон joomla Книги
niedziela, 26 lipiec 2015

Prawo bankowe

W imieniu i na rzecz klientów podejmuję działania z zakresu: negocjacji warunków finansowania, w tym finansowania długoterminowego na zakup nieruchomości, prowadzę negocjacje w procesie restrukturyzacji kredytobiorcy w celu ustalenia warunków spłaty zobowiązania wynikającego z czynności bankowej, umożliwiających jednoczesną poprawę kondycji finansowej zobowiązanego, reprezentuję klientów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (bankami). Na gruncie prawa bankowego świadczę usługi z zakresu negocjacji na rzecz klientów warunków finansowania przez banki i inne instytucje finansowe, w tym warunki i okres spłaty a także rodzaj zabezpieczeń spłaty. Wspieram klientów w toku restrukturyzacji, mającej na celu ustalenie spłaty zobowiązania na warunkach umożliwiających poprawę sytuacji kredytobiorcy. Restrukturyzacja może obejmować: karencję w spłacie kapitału i odsetek, bądź tylko kapitału, zmianę ustanowionych zabezpieczeń, konsolidację zadłużenia. Zapewniamy uczestnictwo w negocjacjach obejmujących ustalenie warunków spłaty wierzytelności w związku z zamiarem zawarcia umowy ugody na spłatę wymagalnej wierzytelności bankowej. Świadczę usługi w zakresie sporządzania opinii prawnych umowy kredytowej, umowy pożyczki, zwłaszcza gdy chodzi o długoterminowe kredytowanie na zakup nieruchomości. Kontakt z prawnikiem na etapie negocjowania umowy o długoterminowe finansowanie zakupu nieruchomości, pozwoli na zidentyfikowanie ryzyk finansowych i prawnych na wczesnym etapie zanim dojdzie do podpisania umowy - zaciągnięcia długoterminowego finansowania. Sporządzona opinia prawna umowy kredytowej wyjaśni następujące zagadnienia: zasady finansowania na gruncie ustawy prawo bankowe, specyfikę umowy kredytowej, poruszy kwestie tzw. klauzul abuzywnych i postanowień niedozwolonych, znaczenie i konsekwencje istotnych postanowień przedstawionego przez klienta wzorca umowy o kredyt, wskazania na ryzyko, które z występujących w treści przedstawionego przez klienta wzorca umowy klauzule mogą zostać uznane za niedozwolone (abuzywne), ryzyka prawne i finansowe związane z zawarciem umowy w kształcie proponowanym przez udzielającego finansowania, W związku z powyższym przygotowana opinia umowy wskaże, które z postanowień zawartych we wzorcu umowy zaproponowanym są wyjątkowo niebezpieczne lub niekorzystne. Na rzecz Naszych klientów prowadzimy działania mające na celu badanie legalności przetwarzania ich danych w rejestrach klientów niesolidnych oraz dochodzenie roszczeń w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów w procesie przetwarzania danych. Nadto reprezentujĘ klientów w sporach z instytucjami finansowymi na etapie przedsądowym jak i w postępowaniu przed sądem, w szczególności na gruncie ustawy prawo bankowe, ustawy o kredycie konsumenckim oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych, w tym zagadnienia związane z dochodzeniem sekurytyzowanych wierzytelności (wierzytelności nabytych przez sekurytyzowane fundusze inwestycyjne).
Czytany 2972 razy

Kontakt

Jeśli życzą sobie Państwo uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat zakresu świadczonych przeze mnie usług prawnych, zapraszam do kontaktu. Oferuję wygodny formularz kontaktowy ale możliwy jest również kontakt telefoniczny oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  • 600 068 458
  • ul. Obrońców Pokoju 2a/113, Lublin
  • kancelaria@kamilaczerniak.pl