Sunday, 26 July 2015

Obsługa przedsiębiorców

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych w formie stałej współpracy oraz w zleconych sprawach. W ramach stałej obsługi gwarantujemy klientom kancelarii pełną dyspozycyjność i nadzór nad działalnością przedsiębiorstwa, rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań, doradztwo na każdym etapie działalności przedsiębiorstwa, szybkość i dogodne formy rozliczenia. W ramach obsługi prawnej przedsiębiorców świadczę następujące usługi: zapewniam uczestnictwo w negocjacjach w celu wsparcia prawnego przedsiębiorcy, analizę stanu prawnego i faktycznego przedsiębiorstwa, przygotowywanie regulacji wewnętrznych dla przedsiębiorstwa, w tym z zakresu prawa pracy, przygotowywanie umów, kontraktów, wsparcie przedsiębiorcy w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa w tym uczestnictwo w negocjacjach z instytucjami finansowymi, doradztwo z zakresu bieżącej działalności przedsiębiorcy, udzielanie odpowiedzi na postawione zagadnienia prawne, sporządzenie opinii prawnych, świadczenie porad prawnych w siedzibie przedsiębiorcy, prowadzenie czynności z zakresu monitoringu należności przedsiębiorcy w tym podejmowanie czynności faktycznych i prawnych celem odzyskania należności, zastępstwo przedsiębiorcy przed sądem oraz przed organami egzekucyjnymi, monitorowanie przepisów prawnych w tym regulacji branżowych z zakresu działalności przedsiębiorcy, przygotowywanie pism w tym wzorów korespondencji w kontaktach z kontrahentami. Podejmuję działania mające na celu zabezpieczenie wykonania umowy przez kontrahenta. Naszym klientom oferujemy kompleksową obsługę transakcji przelewu wierzytelności przysługujących wobec kontrahentów, jako jedna z form wyzbycia się kłopotliwych wierzytelności.
Read 3955 times
back to top