OS Chicago - шаблон joomla Книги

Oferuję

 • Stała obsługa

  Bieżąca obsługa prawna, pełna dyspozycyjność i dogodne formy rozliczenia

 • Porady prawne

  Udzielanie doraźnej pomocy i porad prawnych

 • Opinie prawne

  Przeprowadzenie analizy prawnej stanu faktycznego i rekomendacja strategii działania

 • Negocjacje, rokowania

  Wsparcie poprzez uczestnictwo w negocjacjach, rokowaniach lub mediacji

 • Analiza dokumentów

  Analiza prawna dokumentów celem rekomendacji strategii działań w sprawie

 • Umowy i pisma procesowe

  Sporządzanie umów oraz pism procesowych na każdym etapie postępowania.

Jako wieloletni pracownik departamentów windykacji w instytucjach finansowych, specjalizuję się w zakresie masowego egzekwowania wierzytelności wynikających z czynności bankowych: kredytów, pożyczek, w tym egzekwowania wierzytelności z ustanowionych zabezpieczeń spłaty wierzytelności w tym: poręczenie, hipoteka, zastaw, przewłaszczenie na zabezpieczenie, zastaw rejestrowy na papierach wartościowych. Zdobyta wiedza i doświadczenie pokazują jak ważne w dzisiejszych realiach prawa kontraktowego jest dołożenie starań na wczesnym etapie, by zabezpieczyć wykonanie zobowiązania przez kontrahenta i uchronić się od konieczności egzekwowania świadczenia na drodze przymusowej. Oczywiście windykacja należności w realiach dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej to zjawisko, którego doświadcza każdy przedsiębiorca. Znajomość mechanizmów egzekwowania wierzytelności, a także narzędzi przysługujących wierzycielowi pozwala na maksymalizacje odzysku przy minimalnych kosztach w stosunkowo krótkim czasie. Osiągnięcie zamierzonego celu będzie możliwe jedynie w przypadku zadbania o szczegóły już na etapie finalizowania kontraktu. Zdobyte doświadczenie w instytucjach finansowych pokazuje, jak istotnym aspektem jest również wsparcie przedsiębiorcy/konsumenta na etapie negocjowania warunków finansowania, w przypadku przedsiębiorcy na działalność operacyjną, jak chodzi o konsumentów zwłaszcza długoterminowe finansowanie na zakup nieruchomości mieszkaniowej. Wsparcie prawne na tym etapie pozwoli na: zwrócenie uwagi na ryzyko, które z występujących w treści przedstawionego klientowi przez udzielającego finansowania wzorca umowy klauzule mogą zostać uznane za niedozwolone (abuzywne), wyeliminowanie zapisów stanowiących klauzule niedozwolone (dotyczy konsumentów) oraz na wskazanie ryzyk prawnych i finansowych związanych z zawarciem umowy w kształcie proponowanym przez udzielającego finansowania. Profesjonalne wsparcie na powyżej opisanych etapach pozwoli na uniknięcie kłopotów w przyszłości zgodnie z zasadą, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć oraz by nie dać pola do realizacji popularnej paremii Polak mądry po szkodzie. Mając na uwadze potrzeby swych klientów postanowiłam publikować na stronie internetowej Kancelarii opracowane przeze mnie omówienie wielu zagadnień prawnych, które znajdziecie Państwo w zakładce Blog. Zachęcam do ich lektury. Będę tam również zamieszczać problematyczne zagadnienia będące przedmiotem analizy Sądu Najwyższego, z dziedzin prawa będących przedmiotem mojego szczególnego zainteresowania.

Kontakt

Jeśli życzą sobie Państwo uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat zakresu świadczonych przeze mnie usług prawnych, zapraszam do kontaktu. Oferuję wygodny formularz kontaktowy ale możliwy jest również kontakt telefoniczny oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 • 600 068 458
 • ul. Obrońców Pokoju 2a/113, Lublin
 • kancelaria@kamilaczerniak.pl